GDPR souhlas

ODESLÁNÍM TOHOTO WEBOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJI, ŽE:
- jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zasíláním emailové pošty je udělený zejména v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů- byl/a jsem poučen/a o účelu, rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod.- poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné- mám právo na opravu nebo na výmaz svých osobních údajů a odvolání příjmu elektronické pošty- v případě odvolání svého dřívějšího souhlasu souhlasím s tím, že budou moje identifikační údaje zařazeny do databáze osob, které odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
- údaje o emailových kontaktech ukládáme do naší elektronické a listinné složky příjemců informací o novinkách v MaHu centru

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ:
- v lokalitě MaHu centra evidujeme titul, jméno, příjmení, emailovou adresu a souhlas se zpracováním osobních údajů

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
- evidenci příjemců elektronické pošty mohou zpracovávat pouze oprávnění pracovníci a MaHu centra kteří rozesílají elektronické informace, údaje nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám.