GDPR souhlas

ODESLÁNÍM TOHOTO WEBOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJI, ŽE:
- jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zasíláním emailové pošty je udělený zejména v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů

- byl/a jsem poučen/a o účelu, rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod.

- poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné

- mám právo na opravu nebo na výmaz svých osobních údajů a odvolání příjmu elektronické pošty

- v případě odvolání svého dřívějšího souhlasu souhlasím s tím, že budou moje identifikační údaje zařazeny do databáze osob, které odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
- údaje o emailových kontaktech ukládáme do naší elektronické a listinné složky příjemců informací o novinkách v MaHu centru.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ:
- v lokalitě MaHu centra evidujeme titul, jméno, příjmení, emailovou adresu a souhlas se zpracováním osobních údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
- evidenci příjemců elektronické pošty mohou zpracovávat pouze oprávnění pracovníci MaHu centra, kteří rozesílají elektronické informace a údaje nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám.