Škola Yamaha

Předškolní hudební programy

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, získávají kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji jejich kognitivních schopností. V kojeneckém věku vede poslech hudby a "hudební brebtání" písní k intenzivnímu propojování sítě nervových buněk v mozku. Při intenzivním a aktivním prožívání hudby zvládají děti v tomto věku hudební komunikaci jako svoji druhou mateřskou řeč. Ve věku od 4 do 5 let dochází u dětí k výraznému rozšíření slovní zásoby. To je doba, kdy mají ideální předpoklady k pochopení hudebních vztahů a souvislostí. Neocenitelným vedlejším efektem je skutečnost, že společným muzicírováním dochází k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociálních schopností a vztahů.

Robátka

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci... je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Doporučený věk:    od 4 do 18 měsíců

Počet ve skupině:   8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů

Učební doba:          1 lekce týdně 45 minut, čtvrtek od 9:00 hod

Obsah učiva:           poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností

Učební materiál:      leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody

Kurzovné:               2 000 Kč / 16 lekcí + leporelo s texty písní a CD 320 Kč


První krůčky k hudbě

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4 let

Skupina:               8-12 dětí a doprovodu rodiče či prarodiče

Učební doba:       1 lekce týdně, 45 minut, čtvrtek od 10:00 hod

Obsah učiva:        tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry                                  spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti

Učební materiál:  leporela včetně doprovodných CD

Kurzovné:            1 800 Kč / 16 lekcí + leporelo s texty písní a CD 260 Kč

těší se na vás lektorka 

Anna Šabatová