Poradny  pro  zdravé  tělo

Alena Mejstříková

Poradna Ajurvédy

www.almea.czVystudovala jsem tříletou Školu ájurvédy pod vedením Pavla Hlošky a ájurvédskou školu pod vedením MUDr. Ziskové. Poskytuji nutriční poradenství (léčba chronických i akutních onemocnění, úprava váhy), harmonizaci organismu a léčbu ajurvédskými bylinami.

V ájurvédské poradně vám stanovím tělesnou konstituci, doporučím vhodný jídelníček a bylinnou léčbu akutních i chronických onemocnění. Poradím vám s úpravou váhy i celkovým ozdravením a harmonizací organismu.

Cena konzultace ........... 1 200 Kč / 1,5 až 2 hod, kontakt: 605 914 182

Více o Ajurvédě: Co je Ajurvéda?


RNDr. Lucie Houšková

Diagnostická poradna Oberon

www.chciseuzdravit.czVystudovala jsem molekulární biologii na PřF UK, mám 3 roky praxe v laboratoři nádorové cytogenetiky. Následovala 4letá praxe s biorezonanční diagnostikou, detoxikace těla, odparazitování těla dětí i dospělých. Zabývám se přírodní léčbou s využitím českých i zahraničních bylin.

Konzultace zahrnuje komplexní analýzu stavu jednotlivých orgánů, mikrobiálních i chemických zátěží, harmonizace celého těla Metaterapií, doporučení vhodné životosprávy a bylinných doplňků stravy na bázi tradiční celostní čínské medicíny.

Cena konzultace ........... 1000 Kč / 1 až 1,5 hod, kontakt: 603 255 244  

Pro více informací o Oberonu klikněte na: Co je Oberon?


Dipl. IACH Světlana Dzhanezashvili

Homeopatická poradna

Na Prague College of Classical Homeopathy (www.pcch.cz) jsem absolvovala 3letý intenzivní výcvik v homeopatii a 2letý postgraduální výcvik v homeopatii včetně 390 hodinové celkové délky klinické praxe během studia.

Na International Academy of Classical Homeopathy v Řecku (www.vithoulkas.com) jsem absolvovala 3letý kurz klasické homeopatie pod vedením pravděpodobně nejvýznamnějšího homeopata současnosti Prof. George Vithoulkase (https://www.vithoulkas.com), který praktikuje homeopatii již více než 50 let a je držitelem Right Livelhood Award (alternativní Nobelova cena). Na této mezinárodní škole nadále navštěvuji postgraduální semináře a neustále se zdokonaluji. V říjnu 2016 jsem se zúčastnila dobrovolnické homeopatické míse v Nepálu. Přednáším o homeopatii a nabízím poradenství v oblasti klasické homeopatie. 

Cena vstupní konzultace ........... 1 000 Kč / 1,5 až 2 hod

Každá další kontrola 500 Kč; telefonická konzultace u stálých klientů - zdarma, kontakt: 777 776 206

Pro více informací o homeopatii klikněte na: Co je Homeopatie?


MUDr. M. Bartošová, Ds

Akupunktura, TČM, Bachova terapie


 • členka lékařské a akupunkturistické komory J. E. Purkyně           absolventka kurzu akupunktury při IPVZ Praha 
 • škola Tradiční čínské medicíny - nauka pěti dovedností Praha  
 • 1. LF University Karlovy Praha 
 • Victoria College - University of Toronto, Canada 
 • University McGill Montreal, Canada

TCM - nauka pěti dovedností zahrnuje akupunkturu, fytoterapii, dietetiku, zdravotní cvičení Qi-Gong a masáže Tuina. Jedná se o komplexní péči o zdraví a jeho udržení, která sahá do minulosti až 3 tisíce let před naším letopočtem. Vychází z přírodních zákonů a jejich zapojením do našich každodenních životů. Čínská medicína má velice podrobně propracovaný diagnostický systém, který se dívá na organismus jako na celek a jako celek ho také léčí. Západní a východní učení se v přístupu k nemoci diametrálně liší, je však třeba pochopit rozdíl mezi oběma světy a vidět vše v souvislostech. Velkou roli zde hraje i úhel pohledu v tom, jak definuje zdraví a jak nemoc. 

Po téměř 20ti leté chirurgické praxi jsem se dostala "asi ne náhodou" na dráhu medicíny čínské, která mi dala odpovědi na otázky, které mi zůstávaly západní medicínou nezodpovězeny. Vzhledem k tomu, že jsem generačně čtvrtý lékař v mé rodině, vidím čínskou medicínu jako přirozený krok ke spojení západního a východního učení. A o to se také ve své nynější praxi snažím. 

Aktuálně jsem dokončila kurz Bachovy květinové terapie, kterou aplikuji při akupunktuře jako doplněk.

Cena vstupní konzultace ........... 1 000 Kč / 1 až 1,5 hod

Každá další návštěva (akupunktura) ........... 1 hod / 800 Kč 

Ambulantní ošetření akutní bolesti ........... 45 min / 500 Kč (i pro neregistrované pacienty),           kontakt: 722 773 634


MUDr. Jakub Račko

Kraniosakrální terapeut

www.kranio-jakub.cz

 • vzdělání - 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Všeobecné lékařství
 • atestovaný praktický lékař 
 • certifikovaný kurz Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky - roční kurz pod vedením Radka Neškrabala (https://www.csosteopatie.cz/)
 • postgraduální kurz - Srdce jako orgán vnímání (Charles Ridley) 
 • člen České kraniosakrální asociace (https://www.kranio.eu/) 

Kraniosakrální terapie je celostní metoda, která pomocí jemné manipulace uvolňuje omezení hybnosti různých struktur a tkání těla. Nejen díky své jemnosti umožňuje ovlivnit hlubší tělesné procesy jako například proudění tělesných tekutin a mozkomíšního moku, napětí fascií, prokrvení a potažmo činnost různých orgánů atd. Podporuje tělu vlastní zdroje zdraví, napomáhá uvolnění a obnovení harmonie a vitality.

Ošetření probíhá v oblečení vleže na masážním lehátku, terapeut na různé části těla aplikuje velice jemný tlak rukou. Metoda je vhodná pro všechny věkové skupiny i v těhotenství, lze ji využít například při potížích nervového systému, pohybového aparátu, bolestech zad, hlavy, ale i u emočních traumat a dlouhodobého stresu. Nenahrazuje lékařské ošetření.

Cena hodinového ošetření ....... 800 Kč

Objednání na čísle 776 393 561

Nika Dufková

Terapeutka, masérka • Frekvenční terapie využívá elektromagnetického vlnění k likvidaci virů, bakterií, plísní, prvoků a vyšších parazitů. jedná se o biofyzikální metodu založenou na rezonanci těl nižších živočichů s frekvencemi v rozmezí 1Hz - 900 kHz. Působení plazmového generátoru má pozitivní vliv na průběh akutních i chronických onemocnění 
 • Frekvenční terapie zahrnuje: komplexní analýzu mikrobiálních zátěží těla, aplikace elektromagnetického vlnění prostřednictvím plazmového generátoru 
 • doporučení vhodných bylinných preparátů jako podpůrná kúra 

Vstupní vyšetření: 1000,-Kč/1 hod.

Každá další návštěva: 500,- / 40 min.

Bylinné preparáty: cena dle doporučení

Objednání na čísle: 731 074 023

Mgr. Jiří Kajzar 

Terapeut
 • Wellness terapeut, členem Asociace studentů fyzioterapie
 • Student TCM (Tradiční Čínská Medicína)
 • Tajemník katedry Wellness VŠTVS PALESTRA spol, s r.o.
 • Vysokoškolský pedagog

Analytická rehabilitace, terapeutická odbornost, Velká Británie, Alton College and K.Englander

Po 5ti leté praxi v oblasti fyzioterapie a příležitosti pracovat v ambulantní rehabilitaci IK+EM, jsem po zkušenosti s vlastními obtíženi pohybového aparátu měl příležitost vyzkoušet akupunkturu. Nadchlo mě propojení východního a západního přístupu při terapii pohybového aparátu. Od 2016/2017 jsem nastoupil na Institut TCM v Praze a pod supervizí MUDr. Michaely Bartošové jsem začal studovat tento obor. Rovněž jsem absolvoval informatiku ve fyzioterapii a psychosomatiku pod vedením PaedDr. Martiny Končalové a Radima Resse. V současné době se věnuji také výuce na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu v oboru Wellness a jsem také studentem Institutu TCM v Praze a Kochi Univerzity v Japonsku - program Ph.D.

Wellness terapie zahrnuje:

 • terapii pohybového aparátu
 • prvky terapie z oblasti psychologie zdraví a psychosomatiky
 • zdravotní tělesné cvičení

Cena terapie ........... 1 000 Kč / 1 hodina

Soukromé cvičení ZTV ............... 700 Kč / 1 hodina